Volume - 6, Number - 1, January - June 2017

   

Editor-in-Chief : Dr. Irfan Ali Khan 

Managing Editor : Dr. Atiya Khanum

Views/Downloads : 59
1

Muhammed Majeed

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.1
Views/Downloads : 101
5

Tijjani Rabiu Giaze, Ahmad Nazrun Shuid and Norazlina Mohamed

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.2
Views/Downloads : 74
13

Aabid Manzoor Shah, Shahid Rasool, Aasif Majeed, Saleem Mushtaq, Mudasir Hafiz Khan, Aehtesham Hussain, Aiyatullah Shah and Qazi Parvaiz Hassan

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.3
Views/Downloads : 51
20

G. Thiribhuvanamala, G. Kalaiselvi, S. Parthasarathy, S. Madhavan and V. Prakasam

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.4
Views/Downloads : 50
30

Byreddi Bhavani Venkata Bindu, Mote Srinath, Aayeti Shailaja and Charu Chandra Giri

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.5
Views/Downloads : 61
57

Amardeep U. Kamble, Alka R. Sawarkar, Sonali D. Borkar and C.R. Jangde

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.8
Views/Downloads : 49
63

Phalisteen Sultan, Shahid Rasool and Qazi Parvaiz Hassan

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.9
Views/Downloads : 38
68

R. Tripathi, D. Sharma, M. Dwivedi, S.I. Rizvi and N. Mishra

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.10
Views/Downloads : 33
76

Ch. Mohan, S. Manoj Kumar, B. Naresh, M. Srikanth Reddy, B. Kiran Kumar, B. Rama Devi, Syeda Fatima Manzelat, P. Manjula, B. Keerthi, D. Sreekanth and Prathibha Devi Cherku

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.11
Views/Downloads : 42
83

D. Kavitha, P. Sudhakar and P. Ramachandra Reddy

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.12
Views/Downloads : 36
88

S. R. Meena, F. A. Aga, S. Chandra, R. Gochar, B. Koli, M. H. Khan and Shahid Rasool

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.13
Views/Downloads : 34
107

Reema Rathore, Shashi Jain and Mamta Kumari

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.16
Views/Downloads : 35
121

Ranjeet Kumar Yadav, Shailendra Kumar Srivastava, Lal Bahadur, A.M. Lall and Mahesh Pal

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.18
Views/Downloads : 36
127

P. Sridevi, P. Vijayanand and M. Bhagavan Raju

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.19
Views/Downloads : 31
136

Amit Kumar Pandey, T.K Sar, Bisnu Prasad Sinha, Uttam Sarkar, I. Samanta and T. K. Mandal

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.21
Views/Downloads : 43
143

Itzaz Aslam, Faiza Aslam, Shahzad Qamar, Saiqa Ishtiaq, Muhammad Shaharyar Khan Afridi and Abida Yasmeen

DOI: 10.21276/ap.2017.6.1.22
Views/Downloads : 74
Current Volume, Annels of Phytomedicen
Number of Hits