Volume - 5, Number - 2, July - December 2016

   

Editor-in-Chief : Dr. Irfan Ali Khan 

Managing Editor : Dr. Atiya Khanum

Views/Downloads : 101
1

S.H. Ansari 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.1
Views/Downloads : 103
6

Ravinder Naik Dharavath, Shilpi Singh, Shivani Chaturvedi and Suaib Luqman 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.2
Views/Downloads : 105
27

Shahid Rasool, Mudasir Hafiz Khan, Shabana Hamid, Phalisteen Sultan, Parvaiz Hassan Qazi and Tariq Butt 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.3
Views/Downloads : 83
38

Pallavi Shelke, Sudhir Pawar, Anirudh Tripathi, Aasin Maurya, Manisha Srivasthav, Payal Laad, Sanjay Agrawal, Mangesh Palsodkar and Khushbu Kabra 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.4
Views/Downloads : 66
45

Mohammad Asad, S. Dwivedi and S.K. Jain 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.5
Views/Downloads : 60
50

SemiyeBurcin Akgunlu, Nazim Sekeroglu, Ufuk Koca-Caliskan, Faruk Ozkutlu, Berrin Ozcelik, Muhittin Kulak and Sevgi Gezici 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.6
Views/Downloads : 105
69

S. Ganesan, I. Ganesh Babu, D. Mahendran, P. Indra Arulselvi, N. Elangovan, N. Geetha and P. Venkatachalam 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.8
Views/Downloads : 65
76

Mounil Mankad, Ghanshyam Patil, Srushti Patel, Dimpy Patel and Armi Patel 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.9
Views/Downloads : 67
87

Vandana Singh, Kuldeep Singh Yadav, Arun Kumar Tripathi, Sudeep Tandon and Narayan Prasad Yadav 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.10
Views/Downloads : 54
91

Kuntal Das, C. Vasudeva and Raman Dang 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.11
Views/Downloads : 52
97

Pavitra Banan and Ahmad Ali 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.12
Views/Downloads : 95
103

K. Kasturi Devi, B. Srinu and G. Srinivasa Rao 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.13
Views/Downloads : 52
108

P. Vanitha Reddy, N. Sreenivas and Asna Urooj 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.14
Views/Downloads : 55
113

Rahul Y. Nanotkar, C.R. Jangde, D.G. Jagtap and T.K. Sar 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.15
Views/Downloads : 43
118

Namratha Pai Kotebagilu, Vanitha Reddy Palvai and Asna Urooj 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.16
Views/Downloads : 45
124

Asad Mueed, Santosh Joshi, Sashank Agarwal, Suman Jha, Md. Javed Alam, Iftekhar Ahmad, M.H. Rehman Ansari, Neelofar Khan, Washim Khan, Sayeed Ahmad and Vandita Srivastava 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.17
Views/Downloads : 55
130

Harish B. Singh, Aasin Maurya, Sathish Sadagopan, P.K. Kesavan, Subasranjan Acharya and Shri Natarajan Arumugam 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.18
Views/Downloads : 44
140

Aiyatullah Shah,, Muzafar Ahmad Rather, Aabid Manzoor Shah,, Saleem Mushtaq, Aehtesham Hussain,, Shahid Rasool, Zahoor Ahmad Parry and Parvaiz H. Qazi 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.19
Views/Downloads : 47
147

J. Gireesha and N.S. Raju 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.20
Views/Downloads : 70
152

Divya Pingili, Archana Awasthi and Deepa Amminbavi 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.21
Views/Downloads : 53
156

Biradar Balasaheb Gunwantrao, Sonawane Kaveri Bhausaheb, Barge Sagar Ramrao and Kharade Sachin Subhash 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.22
Views/Downloads : 58
161

Saiqa Ishtiaq, Mehvesh Bashir Meo, Muhammad Shaharyar Khan Afridi, Shehla Akbar and Shahid Rasool 

DOI: 10.21276/ap.2016.5.2.23
Views/Downloads : 113
   

Ravinder Naik Dharavath, Shilpi Singh, Shivani Chaturvedi and Suaib Luqman

Views/Downloads : 65
Current Volume, Annels of Phytomedicen
Number of Hits